Brand

Carry Seidel is werkzaam bij de brandweer Drenthe. Haar taak is: “Het Voorkomen van Brand”.       

Zij vertelt ons dat brand ontstaat door:  "Onvoorzichtigheid, Onoplettendheid, Onwetendheid en Onvoorzien”. Aan de hand van een power-point presentatie laat Carry zien en vertelt zij over de vele mogelijkheden en onmogelijkheden hoe brand kan ontstaan, bijvoorbeeld bij stof in overbeladen stekkerdozen. Haar advies is: zet ze op z’n kant. Vlam in de pan, deksel van je af op de pan schuiven en de warmtebron afsluiten. Electrische dekens niet opvouwen maar opgerold in de kast bergen en opladers en accu's op harde ondergrond laten opladen. Rookmelders moeten geplaatst worden in de vluchtroute (de weg van je bed naar buiten).

Binnendeuren 's avonds sluiten want gebrek aan zuurstof vertraagt de brand. De rook die bij brand vrijkomt is giftig en stijgt op. Haar advies bij een eventuele brand is: blijf zo laag mogelijk bij de grond tijdens het vluchten.

Mocht er brand uitbreken bel dan 112 en informeer de meldkamer zo duidelijk mogelijk.

Carry heeft voor alle aanwezigen een rookmelder-tester in de vorm van een schoenlepel plus  informa-tiemateriaal.

Na het applaus bedankt Alie haar voor de enthousiast en betrokken gebrachte voorlichting.