Jaarvergadering

Het jaarverslag en financieel verslag zijn op de jaarvergadering voorgelezen. De kascommissie bestaande uit Tiny Plantenga en Dille de Jong heeft de penningmeester decharge verleend. Er wordt een nieuw kascommissielid gevraagd en Geesje Ankersmit stelt zich beschikbaar. De interessegroepen hebben verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en we kunnen met elkaar vast stellen dat we een inspirerend en gezellig jaar hebben gehad met gezellige ledenavonden en leuke en interessante excursies.

 De mededelingen van de jaarvergadering zijn te vinden onder het "voor leden" deel op de website.