programma

Programma 2019 - 2020

Alle activiteiten vinden plaats in Ons Hol, tenzij anders aangegeven.

15 oktober om 20.00 uur: Inez Timmer opent met haar programa 'Een avondje Inez' ons nieuwe seizoen. Een gevarieerd programma met veel muziek en heel veel humor. Ze neemt ons mee in een programma dat is samengesteld uit haar veelzijdige repertoire.

24 oktober om 14.00 uur: De provinciale afdeling van Vrouwen van Nu bestaat 100 jaar. Bestuursleden verzorgen deze middag een interactief programma, waarvan de inhoud een verrassing is.

12 november om 20.00 uur: Anita Terpstra houdt een lezing over haar boek 'Het huis vol'. Ze vertelt over de grote gezinnen waarin haar ouders opgroeiden. Hoe organiseerden de ouders het reilen en zeilen in deze gezinnen en werden alle monden gevoed? Hoe werd de orde bewaakt? Werden alle kinderen 'gezien'? 

17 december om 18.00 uur:  Kerstviering. Over de invulling van het programma volgt nadere informatie.

9 januari om 14.00 uur: Stieneke de Wind vertelt over haar werk als chirurg in ziekenhuizen in Afrika. De laatste tijd werkt ze vooral in Congo.

21 januari om 20.00 uur: Bearn Bilker houdt een lezing over koningin Wilhelmina. Het is het eerste deel van een tweedelige lezing  vol romantiek en mooie verhalen over de vorstin, die een halve eeuw ons land regeerde.

19 februari om 20.00 uur: Deze avond wordt verzorgd door de heer Wiek Helders van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde.  Steeds meer mensen willen in het geval van ondraaglijk lijden of ziekte in een terminaal stadium niet eindeloos doorbehandeld worden, maar waardig sterven. Een zware beslissing voor de betrokkene en naaste familie. Welke procedures moeten doorlopen worden en voor welke ethische dilemma's staan artsen? Deze en nog meer vragen komen aan bod.

11 maart om 20.00 uur: Parels van de Oostzee. De heer Barend Peuscher vertelt over drie eilanden in de Oostzee; Gotland, het eiland met de 100 kerken; Stora Karlsö, het oudste Europese natuurreservaat en Farö. De heer Peuscher is bioloog, filmer en documentairemaker en vertelt over de natuur, cultuur en historie van deze eilanden. 

26 maart om 14.00 uur: Bloemschikken met Wiebe. Voor deze activiteit dient men zich vooraf op te geven en er zijn kosten aan verbonden. Nadere informatie volgt.

20 april om 20.00 uur: Jaarvergadering met veel aandacht voor het 70-jarig bestaan van onze afdeling.