Welkom Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu is een actieve landelijke vereniging met hart voor de leefomgeving. Dat dit vrouwen aanspreekt blijkt uit het grote aantal 29.000 actieve leden en 395 afdelingen. Drenthe heeft 63 afdelingen.
De afdeling Westerbork heeft 144 leden.
Bent u geïnteresseerd, kom dan geheel vrijblijvend één van onze afdelingsavonden bezoeken, u bent van harte welkom.
Voor meer informatie over onze afdeling kunt u mailen naar onze secretaris.
email:westerborkvrouwenvannu@gmail.com

 Lidmaatschap en contributie:Het verenigingslidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag voor 2023 is €56,50 Opzegging van het lidmaatschap moet gebeuren voor 1 november van het lopende jaar.Je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Ook ontvang je een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

 Je kunt deelnemen aan de aktiviteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden.Zie website provincie Drenthe, agenda/aktiviteiten.