Groepshoofden- en commissievergadering

Groepshoofden- en commissievergadering

Bij verhindering afmelden bij Truida Benthem tel. 06-52407706


Aanvang: 19.45 uur       Annie Londo Buurthuis