Jaarvergadering

Notulen jaarvergadering woensdag 27 februari.

 

De voorzitter kan deze avond 30 dames verwelkomen en deelt mede dat J. de Groot afwezig is van het bestuur. En begint deze drukke avond meteen met de ingekomen stukken. Afdeling Havelte heeft op 17 april een modeshow in Het Knooppunt, opgave voor 10 april. Kosten 8,50 (incl. Entree en koffie). 11 maart PB op de koffie en thee, Tineke en Branda  gaan.

Het netwerk Reestland staat los van de afdelingen. Er is binnen dit netwerk van alles te regelen en te organiseren. Er zitten wel kosten aan vast om hier aan mee te doen.

Mededelingen: Y. Pool heeft bedankt als lid.

Jaarverslag: opmerking dat de nordic walkingclub er nog op staat en deze bestaat niet meer. Word aangepast.

Jaarverslag penningmeester: Er wordt opgemerkt dat er vrij veel geld in kas is. S. de Boer ligt dit toe. Misschien dat het ééndags bestuur meer geld kan krijgen. Dit neemt het bestuur mee.

De kascommissie (A. Jalvingh en M. Bolding) verleent S. de Boer decharge. De nieuwe kascommissie voor volgend jaar zijn A. Jalvingh en N. van Wijngaarden.

M. Stapel doet een kort verslag van de agrarische commissie.

Verslag groepen:

De felicitatie commissie zijn naar J. Geul en R. Brand geweest. Deze dames zijn 90 jaar geworden. De fietscommissie gaan dit jaar 2 middagen fietsen. Geen opgave, gewoon verzamelen op het Piet Soerplein in Havelte om 13.00 uur op 28 mei (29 mei bij slecht weer) en 10 september ( 11 september bij slecht weer). Er is geen hulp meer nodig bij de oudermiddag met het volksfeest. De feestcommissie regelt dit nu zelf. De schilderclub gaat door met 6 dames. Het handwerkgroepje komen 1x in de maand samen en zijn nog maar met zijn vieren. Nieuwe leden van harte welkom. Het zangkoortje gaat ook gewoon door. De plakboeken liggen ter inzage op de laatste afdelingsavond, Hennie Mos en Branda Jonker zullen ze bij werken. De website wordt beheerd door H. Mos en A. Jalvingh, ziet er erg goed uit. Culturele club stelt voor om dit jaar weer naar shakespear te gaan. 15 mei is er huisvrouwen monologen en 25 april een stadswandeling in Meppel. Opgave en info hier over bij A. Lok, tel: 0522-492112.

Het nieuwe eendags bestuur is: C. Gras, S. de Boer, N. van Wijngaarden, M. Bolding en T. de Groot.

De afgevaardigde voor de provinciale jaarvergadering op 4 april is L. Brand en de reserve is J. Lubberink.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar S. de Boer. Het afscheid van Sientje doen we later, omdat het bestuur niet compleet is. Kandidaat voor de bestuursfunctie is mevr. T. Oostra. De voorzitter verwelkomt haar in het bestuur. Herkiesbaar T. Huisman en zij geeft aan nog wel 3 jaar door te willen gaan.

Jubelarissen: D. Luten (25 jr.) en  J. Wenke (25 jr.) en M. Tuit ( 40 jr.)

Een attentie voor M. Stapel, omdat ze altijd bereid is om te helpen en eigenlijk geen NEE kan zeggen.

Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan Dhr. Tiemens , hij gaat ons vanalles vertellen over boerentuinen en boeren erven. De traditionele Drentse boerenerven staat voor eenvoud en functionaliteit. Het nut gaat voor de sier, zoals bloemen, fruit en groenten kwam je veel tegen. Ook werd er vroeger op de erven ruimte gehouden om te slachten en met wagens rond te rijden. Om de moestuin stond meestal een haag, deze diende ook als afrastering. Zodat het vee niet in de tuin kwam. In de boomgaard werd meestal het kleinvee ( kalver, schapen en geiten) geweid. De walnootboom werd  geplaatst, omdat je dan (bijna) geen last hebt van vliegen en muggen.  Januari is de beste tijd om fruitbomen te snoeien.  De voorzitter bedankt Dhr. Tiemens voor zijn interessante verhaal en wenste iedereen wel thuis.

Voor foto's jaarvergadering klik hier>>>>>>>