Gespreksgroep middag

Elke tweede maandagmiddag van de maand bespreken wij een gezamenlijk gekozen onderwerp.

In het gesprek brengen wij respectvol onze mening naar voren en luisteren naar die van een ander. Een mening vormen en durven uitspreken is een groot goed; een ieder krijgt daarvoor de ruimte.

Contact: Marja Tol, e-mail: vvnu.twisk@gmail.com