Programmaboekje

afdeling Spaarndam

opgericht in 1970

 

Programmaboekje

2023

 

Voorwoord:

Beste dames,

Voor je ligt het programmaboekje voor het komende jaar 2023. 

Evenals in 2022 is het jaarthema voor de Vrouwen van Nu "de kunst van bewegen".  En in beweging zijn we zeker als Vrouwen van Nu, afdeling Spaarndam. 

We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van bestuurslid Tilly de Weerdt. Loes Hoenderdos heeft de bestuursplek ingenomen. Met dit nieuwe bestuur hebben we een mooi, gevarieerd jaarprogramma gemaakt. Wij hebben er veel zin in en we hopen dat de invulling van onze maandelijkse bijeenkomsten jullie ook zal aanspreken. Vrouwen van Nu Spaarndam is in beweging, zegt het voort! Heb je ideeën voor de invulling van een afdelingsavond of een andere activiteit? Laat het ons weten! Iedereen wordt uitgenodigd om eens een introducé mee te nemen. Heb je een buurvrouw of vriendin die het leuk zou vinden om een afdelingsavond bij te wonen? Ze is van harte welkom, hopelijk wordt ze lid en zo zorgen we samen dat ons ledenbestand op peil blijft en hebben we gezellige bijeenkomsten met elkaar.

Het bestuur van de Vrouwen van Nu wenst je alvast een mooi en gezond 2023 toe! Tot in januari op de eerste afdelingsavond!

Met een hartelijke groet namens het bestuur.

Monique Blom

Samenstelling afdelingsbestuur Spaarndam:

Voorzitter:                    Mw. Monique Blom

Secretaris:                    Mw. Marie Anne Krom

Penningmeester:           Mw. Dianne Jägers

Leden:                          Mw. Loes Hoenderdos

                                    Mw. Hella de Vries

Algemeen emailadres:  vvn.voorzspaarndam.nl

Locatie maandbijeenkomsten:

Dorpscentrum, Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam. 023- 539 08 11

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.