MEDEDELINGEN

PRAKTISCHE ZAKEN

Voor alle bijeenkomsten geldt:

* Als u verschijnselen van Covid heeft doe dan eerst een test of blijf alstublieft thuis.

*De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw “De Zespunt”, Molenlaan 1a, in de kleine zaal.
De zaal is open om 19:30 uur. De lezingen beginnen om 20:00 uur. Kosten € 5,00 voor 2 consumpties.

* Introducees zijn welkom. Kosten € 5,00 voor 2 consumpties.
---------------------------------------------------------------------

                HET 85-JARIG JUBILEUM

VROUWEN VAN NUAFDELING MOORDRECHT

Op 18 oktober zullen wij vieren dat wij 85 jaar bestaan. De groep “LAVA” komt deze avond met hun nieuwe programma: “Zij”. We verwachten -  zoals we al eerder hebben ervaren op de kerstavond -  dat het een mooie avond zal worden.

Natuurlijk weten we dat we op deze avond niet alleen ons jubileum vieren, maar dat het helaas ook de afsluiting zal zijn van onze afdeling. Daarom geven we er een extra tintje aan. We beginnen de avond met een buffet. De inloop is vanaf half zes en om zes uur wordt het buffet geopend.

Voor het buffet willen we weten hoeveel leden er zullen zijn. Meld je bij de secretaresse aan vóór 10 oktober. Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar “De Zespunt” te komen, laat het ons weten. U wordt dan opgehaald.

Op deze manier hopen we met iedereen die tot het laatst de afdeling heeft gesteund en op een of andere manier zich heeft ingezet voor de vereniging een mooie avond te hebben als afsluiting van de afdeling.

 

TERUG IN DE HISTORIE

Zoals we in de laatste flyer hebben geschreven willen we het  boekje invullen met mooie herinneringen uit die 85 jaar. Een van die mooie herinneringen is de eerste pagina van de oprichtingsvergadering op 18 oktober 1938. Ook kunnen jullie verspreid door het boekje leuke “Wist U Datjes” lezen. “Wist u Datjes” over activiteiten, cursussen en ook de goede doelen waar voor men actief bezig is geweest.

Natuurlijk ontbreken er geen “Wist U Datjes” over het koor “Spelen d’r Wijs”.

Een aantal van jullie hebben mooie herinneringen op papier gezet.

Die kunt u ook lezen op de website.