Afdelingsbestuur

Bestuursleden van de afdeling Lelystad.

Voorzitter:

Yolande Somer van Donk

0320-280708

Secretaris:

Anneke Stratman

astratman@upcmail.nl

0320-252765

 

Penningmeester:

Marie-José Romijn

tm.romijn@hotmail.com

0320-253197

Contacten met
contactvrouwen/
leden:

Algemene zaken:

Ank Lelieveld

anklelieveld@icloud.com

06-45229219

Webmaster:

Daniëlle Lelieveld

anklelieveld@icloud.com

 

Ledenadministratie 

Marie-José Romijn

tm.romijn@hotmail.com 

0320-253197

Reiscommissie:

Ank Lelieveld

anklelieveld@icloud.com

06-45229219