Programma

11 januari 75 jarig jubileum met Feestelijke lunch en muzikaal optreden van Ruud Luttikhuizen en John Meijer

8 februari: Lezing en presentatie Hollandse stadsgezichten door dhr. J. Broekhuizen, voorag een korte jaarvergadering

8 maart: Verhalen en cabaret door schrijfster Mary Schoon

12 april: Lezing over het ontstaan van de Zaanstreek en het veenweidegebied door dhr. P. Tange

10 mei: Belevenissen van een Zwerfvuilopraapster door Annie de Bruin

13 september: Muzikaal optreden van Anna en Irma

11 oktober: Lezing over de Hollandse Waterlinie door dhr.K. Schipper

8 november: Lezing over Jugendstil door mw. Teunen

14 december: Feestelijke december middag