Nieuwsbrief

Secretariaat : Jeannet Hoitinga, Feanhout 28, Feanwâlden,tel. 06-12029193

LEDENAVOND :   woensdag 18 oktober 2023

AANVANG :          20.00 uur

LOCATIE :            Talma Hoeve, Johanneswâld 1, Feanwâlden

Graag nodigen wij jullie uit voor onze komende ledenavond met als gastspreker

                                Popke van der Meulen,

aspirant-inspecteur bij het Friesch Paarden-Stamboek. Terwijl deze nieuwsbrief samengesteld wordt, is hij in de VS voor het keuren van Friese paarden. Hij is opgegroeid tussen en met de paarden, omdat zijn ouders ook betrokken waren bij het Friesch Paarden-Stamboek.  Het belooft een interessante avond te worden.

Wil Hanny de Wilde voor gastvrouwen zorgen om koffie of thee te schenken? Alvast onze hartelijke dank!                                       _  _  _

 

Thema-ochtend – Valpreventie    op  woensdag 1 november in De Mienskip

Wij maken jullie attent op onze thema-ochtend over valpreventie in De Mienskip  om 9.30 uur. Deze ochtend wordt verzorgd door Fysio Bakker.

Mededelingen

  • Tijdschriften  -  Op de ledenavond staat ook de tafel met tijdschriften weer klaar. Wie tijdschriften over heeft, kan deze meenemen voor een ander.
  • Contributie   -   In de vorige nieuwsbrief  is meegedeeld , dat tijdens de Ledenraadvergadering in juni de contributie voor 2024 is vastgesteld
    op € 65,-.

Op voorstel van onze penningmeester is besloten, dat het bedrag voor onze leden € 60,- wordt. Uit de afdelingskas wordt € 5,- per lid bijgelegd. In de nieuwsbrief van november verzoekt de penningmeester om het bedrag over te maken.

Hieronder volgt ter verduidelijking de uitleg van de  contributieverhoging.
Voor het opstellen van de begroting en het vaststellen van de contributie is rekening  gehouden met:                  -
-sluitende begrotingen                         
 -reduceren van de kosten
- een zo beperkt mogelijke verhoging van de contributie, maar gezien de forse inflatie van de afgelopen jaren, is er voor gekozen om voortaan alleen met de officiële inflatiecorrectie te werken.

 

  • Versturen nieuwsbrief

De manier waarop de nieuwsbrief wordt verstuurd, is gewijzigd. Hierover zijn misverstanden ontstaan bij leden en contactpunten. Achteraf blijkt dat de communicatie hierover beter had gekund. Dat is spijtig. Excuus daarvoor.

Nog maar enkele leden hebben geen computer. Daarom is besloten, dat zij de nieuwsbrief via hun contactvrouw in de brievenbus ontvangen. Alle andere leden krijgen de brief voortaan in de mailbox van hun pc. Wie geen nieuwsbrief heeft ontvangen, kan contact opnemen met haar contactpunt.

We gaan ervan uit dat een en ander nu duidelijk is voor iedereen en waarderen zeker de medewerking van de contactvrouwen.

 

Provinciaal nieuws

  • Presentatie nieuwe reizen -   31 oktober   14.00 uur

Zalencentrum Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden.

 

Voor meer info en andere activiteiten zie de provinciale site www.vrouwenvannu.nl/fryslân