Nieuwsbrief

   Nieuwsbrief november/december 2023

 

 

Een terugblik

 

Woensdag 13 september. De historische vereniging Marithaime nam ons mee naar het Elst uit vroegere tijden.

Mooie verhalen uit een voorbije tijd.

 

Woensdag 11 oktober. “Montmartre mon Amour”.

Rond het jaar 1900 was Montmartre hét centrum van de artistieke avant-garde en de populairste uitgaanswijk van Parijs. De heer Andy Arntz heeft deze roemruchte tijd laten herleven met boeiende verhalen, anekdotes, muziek en filmbeelden.

 

 

                              ------------------------------------------

 

Woensdag 8 november

 

Het verhaal van de Voedselbank. 172 voedselbanken zijn aangesloten bij ‘Voedselbanken.nl. 13.000 vrijwilligers ‘werken’ bij de voedselbanken.

1.2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens.

Hun motto is: Oog voor het voedsel, hart voor de mensen.

Sasja Kamil geeft uitleg hierover.

Na afloop wordt er een collecte gehouden tbv de Voedselbank.

 

 

Woensdag 13 december.

Kerstlunch bij Het Wapen van Elst. Aanvang 13.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deze lunch op de avond van 8 november en ook eventuele dieetwensen doorgeven of  opgeven bij onze secretaris Thea Dorrestijn, e-mail theadorrestijn@hotmail.com.  Kosten voor de lunch zijn € 20 euro

 

 

2024           2024          2024           2024

 

         

Woensdag 10 januari 2024.  Nieuwjaarsreceptie

Een gezellig begin van het nieuwe jaar. Met medewerking van de Pauzeband.

Aanvang 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen

 

 

* De Overbetuwecheques.  Het is gelukt. We hebben het bedrag van € 900.- ingezameld voor de avond van de Bietelettes in april.  

Het bestuur wil iedereen, die de cheque aan Vrouwen van Nu gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken voor de steun.

 

* De Rabo ClubSupport heeft € 163 euro opgebracht. Een heel mooi bedrag, waar we heel blij mee zijn.

 

Dringende oproep

 

* De werkgroep. Voor Francien en Dineke is dit het laatste jaar in de Werkgroep.  Daarom vragen wij dringend  nieuwe mensen voor dit leuke werk. Meedenken voor het nieuwe jaarprogramma. Zonder de werkgroep is er geen nieuw jaarprogramma. Inlichtingen bij Francien Peters.  Tel. 06-26743312

 

Op 28 november wordt ons erelid mevr. Lamers 100 jaar. Het zou leuk zijn als de leden persoonlijk haar een mooie kaart sturen ter ere van haar verjaardag.

Het adres is: Rijksweg 8, kamer 65, 6842 BB, Arnhem.

 

 

Interessegroepen

 

De wandelgroep. De eerste maandag van de maand.

Data zijn maandag 6 november, 4 december en 8 januari (dat is de 2e maandag i.v.m. nieuwjaarsdag) Opgeven niet nodig. Start om 9.30 bij de Bieb.

 

 

De Leesclub. Woensdag 15 november.

Het nieuwste boek van Adriaan van Dis ‘Naar zachtheid en een  warm omhelzen’.

Tijdstip 14.30 bij Marieke Wiedemeijer.

 

 

 

De Brei- en Haakclub.  Op woensdag 15 november  en  17 december. Vanaf 14.00 uur bij Nollie van Kleef, Brienenshofsingel 15. Tel. 371341. Nieuwe ideeën zijn welkom. Graag van te voren een belletje.

 

 

 

De Uitclub  Op stap met Vrouwen van Nu.

Op maandag 13 november om 14.30 uur zijn we welkom op de kaasboerderij van de familie van Middelkoop op de Grote Molenstraat 165 in Elst. Iedere maandag wordt hier heerlijke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaas gemaakt van de melk van hun eigen koeien. U kunt kaas proeven en voor wie wil ook kaas kopen.

Opgeven op de avond van 8 november of bij de dames van de Uitclub (voor tel.nr. zie jaarprogramma) Verzamelen om 14.30 uur bij de kaasboerderij. Kosten € 1.

 

 

 

 

 

Gedicht voor de Herfst

 

Herfst, herfst, daar ben je weer

met je pittige kleuren

en je bladeren die dwarrelen in duizend warme kleuren

 

Herfst, herfst, daar ben je weer,

met je storm en je regen,

zwammen, eikels en spinnen, natte kleren en wind-tegen.

 

Kom, laat me je omarmen,

Want ondanks al je buien,

geniet ik van je charme.

 

 

 

 

 

 

Het bestuur en de Werkgroep wensen u een mooie Herfst en fijne Feestdagen.