voorwoord

Beste leden, vrouwen van nu,

Voor u ligt het programmaboekje 2023/ 2024 van Vrouwen van Nu, afdeling Diepenheim.
Het is het bestuur weer gelukt een gevarieerd programma samen te stellen.
Ik hoop dat het weer een mooi jaar mag worden voor onze afdeling, een jaar waarin we elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en samen leuke en gezellige dingen doen.

Vrouwen van Nu, de grootste vereniging voor vrouwen in Nederland.
Een vereniging, die er maatschappelijk toe doet!                                                                                     
En dan is de afdeling Diepenheim ook nog eens een van de grotere afdelingen in onze provincie.
Het is me dan ook een eer dat ik jullie voorzitter mag zijn, en zet me hier graag de komende  jaren voor in.

De afdeling Diepenheim van Vrouwen van Nu is een hele actieve afdeling.
Er is altijd wat te doen.
Naast de maandelijkse afdelingsavonden zijn er nog de activiteiten georganiseerd door de verschillende commissies, interesse groepen en cursussen.
Dames allemaal bedankt voor jullie inzet; alleen samen kunnen we zoveel mooie activiteiten organiseren.
Ook wil ik hier in het voorwoord de Lief en Leed dames nog graag even noemen; zij zijn ontzettend belangrijk voor onze vereniging.          
En bedenk, dat ze niet altijd alles zien of horen, dus stuur ze even een berichtje als dat nodig is.
Zoals hierboven beschreven denken we dat we een gevarieerd programma hebben voor het komende seizoen, met voor elk wat wils. 
Een mix van leuk en gezellig, met bijvoorbeeld cabaret, jaarlijks kerstfeest en feestavond, en we volgen ook maatschappelijke ontwikkelingen met interessante lezingen.
In dit boekje alle activiteiten, die voor de zomer al bekend waren.
Gedurende het jaar komt er vaak nog wel iets bij, blijf dus ook onze Nieuwbrief lezen en/of op onze website kijken voor actuele informatie.

Mede namens het bestuur wens ik ons samen een goed verenigingsjaar met veel leuke en interessante ontmoetingen en leuke activiteiten.

Ik hoop dat we elkaar regelmatig zien bij de afdelingsavonden en de activiteiten.

Alice Olde Reuver of Briel
Voorzitter