Wanneer
4 juni 2024 - 09:30

Wandelen, ruim 10 km

ontmoeting, sportief/beweging

Wandelingen tot 15 km, dicht bij huis of verder weg. De deelnemers nemen zelf actief deel aan het maken van het wandelprogramma. We wandelen elke eerste dinsdag van de maand.

Informatie bij: Wybrich de Man
E-mail: wandelenlangvvnheiloo@gmail.com