Wanneer
5 maart 2024 - 19:30

Jaarvergadering tuinclub

creatief, groen/agrarisch, ontmoeting
  Tuinclub Jaarvergadering
 
Datum:      5 maart 2024
 
Plaats:       De Raat in Beilen
 
Tijd:          19.30 uur
 
AGENDA
 1. Opening
 2. Jaarverslag (zie jaarverslagen afdeling)
 3. Financieel verslag
 4. Contributie
 5. Tuinkrant
 6. Activiteiten
 7. Tips
 8. Bestuur mutaties:
 9. Aftredend: Hillie Westerhof, Aantredend: Geesje Tijms
 10. Rondvraag
PAUZE
 
        Na de pauze …???…………….
 
 1. Sluiting
Graag van tevoren opgave voor 1 maart 2024
 
Opgave bij Hillie Bergman
Tel: 06 47671909
Willen jullie de contributie voor het jaar 2024 ook meenemen (10,--)
 
Wij hopen jullie te zien,
 
Volgende bijeenkomst is 21 maart 2024 (paasstukje)
 
Groeten van Hillie, Hillie, Sylvia en Johanna

tel. 0641102375
e-mail johannawessels@kpnmail.nl