Wanneer
19 februari 2025 - 19:30

Jaarlijkse ledenvergadering

ontmoeting

Vanavond blikken we als bestuur en met elkaar terug op het achter ons liggende verenigingsjaar met o.a. verslagen van de div. interessegroepen.