Wanneer
15 mei 2024 - 09:30
Waar
Weelsedijk 61, 3291 LR Strijen
Prijs
29,50 euro
Ledenprijs
25 euro

Buitendag!

alleenstaanden, educatief, informatief, ontmoeting, sportief/beweging

We worden om 09.30 verwacht op de Maria Hoeve, Weelsedijk 61, Strijen, met koffie en uitleg.
Daarna worden we in groepjes van 5 gedeeld en gaan we boerengolfen.
Dit duurt tot ca. 12.00 uur, waarna we gaan lunchen.
Opgeven bij Jurie Padmos tot vrijdag 10 mei.
Tel. 06 5535 6625 of padmosjurie@gmail.com
Indien u dieetwensen heeft kunt u deze tegelijkertijd doorgeven.
Kosten: Voor leden € 25,--, niet leden € 29,50 graag overmaken op onze rekening
NL29 RABO 0136 8667 27 t.n.v. Vrouwen van Nu Strijen, met vermelding Buitendag.
U bent pas ingeschreven als wij de betaling van u hebben ontvangen.