Jaarlijkse ledenvergadering

40 leden waren aanwezig.
De notulen van de jaarvergadering 2018 werden goedgekeurd ­evenals het financieel jaarverslag.
Namens de kascommissie deed Gitta Hoogewerf het woord en ­be­vestigde dat alles keurig en prima in orde was.
- Stefanie, onze penningmeester heeft te kennen gegeven er dit jaar mee te stoppen. Na haar ziekte moet zij keuzes maken en helaas ook dit opgeven wat zij met veel plezier gedaan heeft. Uiteraard werd ­Stefanie bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en ontving een bloemetje. Als bestuur nemen wij, op een door haar gekozen ‘uitstapje’, afscheid van Stefanie.
- Tevens heeft Thea Swier ook aangegeven, gezien haar persoonlijke omstandigheden, dat zij zich genoodzaakt voelt om na een heftige periode, nu voor zichzelf te moeten kiezen en te stoppen met bestuurswerk en ledenadministratie. Helaas was Thea niet op de jaarvergadering aanwezig. Wij bedanken haar voor haar inzet en accuratesse. Thea is bereid een nieuwe bestuurslid in te werken in de ledenadministratie. Wij respecteren haar besluit.

Er hebben zich geen nieuwe bestuurskandidaten gemeld, toch hopen wij dat er dames zijn, onder de 88 leden, die ons team willen komen versterken. We kunnen en willen veel doen maar niet alles.
Vorig jaar hebben we met zijn allen gekozen om aangesloten te blijven bij het Landelijk Orgaan van de Vrouwen van Nu, ook nu rekent het bestuur op uw steun.

In het zonnetje...
Dat is altijd het leukste deel van de avond daar wij in het ‘veld’­ veel stille werkers hebben waar we altijd een beroep op kunnen doen en dat is onbetaalbaar.
- Riet Klerk kon helaas door ziekte niet aanwezig zijn, maar zij heeft 20 jaar de nieuwsbrief rond gebracht. Dat verdient een bloemetje en deze heeft Lineke de volgende dag bij haar gebracht.
- Marja van Wijckhuijse verzorgt de verspreiding onder de leden van de nieuwsbrief, jaarboekjes e.d. en altijd met veel plezier.
Marja dank je wel
- Deze avond mochten we ook Ellie Beunder verrassen, zij is 50 jaar lid van onze vereniging en ontving het speldje en bloemen.
- Webmaster Aukje Rasch, beheert en verzorgt onze website,
de layout van de Nieuwsbrief, het Jaarboekje en de Jaarstukken, alles ziet er prima uit. Zij mocht een bon van de Boet ontvangen en uiteraard een bloemetje. Aukje, dank voor je werk.

Foto's: Lieske Pannemans