Provinciale Jaarvergadering

Gaat  vanwege het coronavirus niet door!

Provinciale Jaarvergadering, donderdag 9 april 2020
 
Waar: "Ons Dorpsleven", Poelvoordestraat 3, 4431 BP 's Gravenpolder.
Middagprogramma: Rem van den Bosch, een spraakmakende fotograaf, presenteert het Zeeuws Meisje in de kleuren van de regenboog
Wim Daniëls geeft een voordracht over de geschiedenis van het onderwijs in Nederland, in het bijzonder de lagere school en de mulo.
Aanmelden voor de jaarvergadering voor 21 maart 2020 via uw eigen afdeling.
Dit kan alleen door € 11,00 voor de lunch over te maken bij de penningmeester van uw eigen afdeling (Vrouwen van Nu afd. Noord-Beveland) NL94RABO0156474786 o.v.v. Provinciale Jaarvergadering.
Wilt u alleen het ochtend of middagprogramma bijwonen dan moet u zich hiervoor bij uw eigen afdeling aanmelden en aangeven welk deel van het programma u wilt bijwonen.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Zie document voor het programma: