Meerjarenbeleidsplan PB

In ons laatste PB overleg van juni 2024 hebben we uitgebreid gesproken over het financieel beleid binnen het provinciaal bestuur.
Hoe staan we ervoor en hoe verder?

 

De contributie blijft in 2025 gelijk aan dit jaar, 65 euro p.p., waarvan slechts €5 per lid naar het provinciaal bestuur gaat.  Het aantal leden stagneert. De inkomsten voor de provincie komende uit de contributie worden dus lager. U kunt op uw vingers natellen wat dit betekent. Minder inkomsten, terwijl alles wel duurder wordt. We zullen de broekriem aan moeten halen. Maar hoe?

Natuurlijk hebben we allereerst gekeken of we kunnen bezuinigen op de uitgaven van het provinciaal bestuur. We zouden bij een PB lid thuis kunnen vergaderen i.p.v. bij de Broeckhof. We zouden kunnen bezuinigen op gemaakte (reis) kosten. We kunnen de vergoeding voor de  secretariaatsmedewerker laten vervallen. Al snel hadden we in de gaten, dat dit geen optie is. Bovendien zet het onvoldoende zoden aan de dijk.  
Hoe dan wel?     

Het gezamenlijke commissieoverleg vervalt. In plaats daarvan worden de commissies eens per jaar afzonderlijk van elkaar uitgenodigd voor een (lunch) overleg voorafgaand aan ons maandelijkse PB overleg.       

De commissiedag vervalt.     

De leden van de Stichting worden 1x per jaar uitgenodigd voor een (lunch)overleg voorafgaand aan ons PB overleg. De controle op de financiële jaarstukken gebeurt via mail.       

De Algemene Jaarvergadering wordt samengevoegd met de Vrouwendag.   

Wanneer wij voor de jaarvergadering of het najaarsoverleg een eigen bijdrage vroegen zal deze in de toekomst meer kostendekkend moeten zijn en dus iets hoger uitvallen dan je tot nu toe van ons gewend was.

Natuurlijk begrijpen we heel goed dat bovenstaande geen vrolijk bericht is. Maar wat moet, dat moet. Laten we er samen voor zorgen dat Vrouwen van Nu Groningen  de komende jaren voor iedereen een gezonde, leuke vereniging blijft, waar iedereen bij wil en kan horen. Het Provinciaal Bestuur blijft ondersteunen en zich inzetten voor de afdelingen en zijn leden.