De Agrarische Commissie

Doelstelling.
De Agrarische Commissie bevordert het inzicht van vrouwen met betrekking tot hun leefomstandigheden, zodat zij gestimuleerd worden tot het maken van
keuzes. Daardoor zijn zij nog beter in staat hun eigen belangen te behartigen.
Contact: SecretarisJ. (Jannie) van Hell secretaris.acvvnov@gmail.com 0523 68 12 22 of 06 22 27 93 09