Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen

Doelstelling:
Beoefenen en behouden van zoveel mogelijk vormen van textiele werkvormen door middel van: Basistechnieken leren. Handwerktechnieken thematisch uitwerken. Onderzoeken en stimuleren om bestaand handwerk technieken te vernieuwen. Onderzoek doen naar textiele werkvormen om creativiteit en kunstzinnigheid te ontwikkelen. Organiseren van cursussen en exposities omontwikkelingen te tonen. 


Activiteiten Cursusaanbod en Workshops:
Handwerkdagen c.q. educatievedagen; Informatie; Tentoonstellingen, exposities en handwerkbeurs Cursussen, educatie en inspiratie dagen
Een cursus wordt in een seizoen gegeven in meerdere dagdelen.


Doel cursus:
Technieken aanleren, uitdiepen en zich verder bekwamen in het vakmanschap. Informatie over en weer uitwisselen en onderzoek stimuleren.
Ervaringen uitwisselen op creatief en kunstzinnig gebied. Ondersteuning in het werken met groepen, zowel methodisch als didactisch (=kadervorming).
Vrije vormen van handwerken onderzoeken en thematisch uitwerken.

Tentoonstellingen of Beurs:
Werk, in diverse technieken en uitvoeringen van de leden van Vrouwen van Nu Overijssel, tonen aan eigen leden en andere belangstellenden informatie
verstrekken over en kennismaken met het werk van de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen. informatie verstrekken over cursussen, workshops en handwerkdagen