Wist U dat

* onze afdelingsavonden beginnen om 20.00 uur   in het dorpshuis "De Schuur", tenzij anders vermeld?

* als u een activiteit organiseert u zelf de avond  moet vastleggen bij Gerard?

* wanneer een lid ziek is of iets te vieren heeft  de Lief en Leed commissie dat graag van u wil horen?

* u iedere 1e donderdag van de maand tussen 13.30 en 15.30 uur kunt deelnemen aan het breicafe in restaurant "De Klipper".