Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een uniek aaneengesloten natuurgebied van een kleine 6000 hectare; de Nederlandse Serengeti genoemd. Zo’n 3600 hectare van het gebied bestaat uit water en moeras en 2000  hectare is droog gebied. Over dit natuurgebied wordt een film gemaakt; De Nieuwe Wildernis gaat in september 2013 in premiere.

Het is eigenlijk een groot  zoetwater moeras op de zeebodem. Bij het droogleggen van zuidelijk Flevoland in 1968 bleek het gedeelte langs de Oostvaardersdijk lager te liggen dan de rest van de polder. Doordat dit gebied niet direct in cultuur gebracht werd, is hier in de loop der jaren een prachtig natuurgebied ontstaan. In 1972 wilde men het gebied ontwateren voor een gepland industriegebied, dat ging op het laatste moment niet door, de werkzaamheden werden stopgezet, zodat het gebied zich definitief verder kon ontwikkelen als natuurgebied.  

We maken een rit met een elektrisch voertuig. Onze gids van Staatsbosbeheer vertelt over het gebied en we zoeven voorbij aan kuddes edelherten, heckrunderen en konikpaarden. Op deze grote grazers excursie zien we ook grote groepen brand – en grauwe ganzen, zwanen met jongen, meerkoeten,  dodaards en  zilverreigers. De zeearend doet een middagdutje en zien we helaas niet.

Wat minder fraai in het natuurgebied zijn de gele treinen tussen Lelystad en Almere die je er telkens aan herinneren dat we in een klein landje wonen.

Foto's van de oostvaardersplassen