Het bestuur

het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:

Anita Hessels, hessels4@sx4all.nl   

Secretaresse: 

Hilde: hildezwiggelte@gmail.com

Penningmeester:

Gerda Hofman: g.h.hofman@planet.nl

 

Elk van de bestuursleden bekleedt een functie t.w.; voorzitter,secretaris en penningmeester.

Zij bekleden hun functie voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 6 jaar. Zij werken met een rooster van aftreden, wat wil zeggen dat iedere drie jaar een bestuurslid aftredend is en wel dan niet herkiesbaar.