Bijeenkomsten/foto's

december 2016
Deense kerstavond  2016
Voorzitter Ytje Scholtheis opent de avond met een woord van welkom voor 66 dames en dhr. en mevr. Haaijer uit Kolham  en Reinier en Roelinda Havinga, zij zullen de muzikale omlijsting verzorgen.
De kerstavond werd verzorgd door de dames van de contactdames Koos v 't Zand en Jannie Stoel. Zij hadden mevr. Janna Haaijer uitgenodigd om de kerstavond in het deens te verzorgen. Dus het werd deens! Voor een uitgebreid verslag zie het pdf document hieronder.

8 november 2016
Deze avond werd verzorgd door het een-dags bestuur met de dames van contactdame Lida Zwiers. Uigenodigd voor deze avond was dhr.Meek uit Eelde,met als onderwerp Lopen op hout.
Aan de hand van dia's vertelt hij ons over de geschiedenis en het gebruik van de klomp. Het museum in Eelde heeft 2450 paar klompen uit 44 landen. Elk jaar is er een expositie van 200 paar klompen. De rest blijft opgeslagen. Er zijn tripklompen (met leertje) en klapklompen. Gemaakt uit wilgenhout en populierenhout. Er zijn werkklompen en luxe klompen. Deze zijn vaak gemaakt dat ze op schoenen lijken. Er zijn nog 13 klompenmakers in ons land. Soms zijn klompen net kunstvoorwerpen. Er zijn veel uitdrukkingen met een klomp erin. De heer Meek neemt verschillende met ons door. Hiermee komt er een eind aan een boeiende lezing. Waarna iedereen besluit de klompen thuis te brengen. (naar huis gaan)

september 2016
Vakantie voorbij. Het nieuwe seizoen gaat beginnen. Ook onze afdeling heeft weer haar eerste bijeenkomst gehad. Op deze avond was mevr. Ursulla Muller uitgenodigd om ons te vertellen over haar wandelingen langs het St. Pieterpad. Vanaf Pieterburen begon ze haar tocht, in de winter, en liep ze ongeveer 30 km per dag, meestal 5 dagen achtereen. Ze overnachtte bij b&b, bij vrienden of in een tentje. Ze had weinig spullen bij haar en soms sliep ze midden in het bos. Eng vond ze dit niet, alleen gebrek aan water, vond ze niet prettig. En zo liep ze de seizoenen door naar de St. Pietersberg. Met haar power point presentatie hebben wij kunnen zien hoe mooi Nederland kan zijn in alle seizoenen. Het was een boeiende avond.

12 april 2016
Op 12 april hebben we het seizoen afgesloten met een modeshow georganiseerd door Mooi Janika. Voor een volle zaal werd er kleding geshowd door dames van Janika en enkele bestuursleden. Bij de kleding waren sieraden, tassen en horloges van Kunstzinnig, brillen van Marco Optiek, schoenen van Van Genne en hoeden van Janika. Tussen de shows door presenteerde Janika een verloting, de prijzen waren beschikbaar gesteld door de deelnemende winkeliers. Het was een zeer geslaagde avond en een mooie afsluiting van het seizoen. Ook was de jaarlijkse handwerktentoonstelling o.l.v. Lida Zwiers werden weer vele handwerkstukken tentoongesteld.
Lida gaf uitleg over de werkstukken die s'morgens waren ingeleverd. Door de leuke presentatie van Anika  en medewerking van iedereen was het een zeer geslaagde avond.

9 februari  2016
Tijdens de jaarvergadering was er een bestuurswisseling. Jopie Offerein nam na vele jaren als voorzitter/vice voorzitter of bestuurslid afscheid van dit bestuur. Zij werd dan ook  goed in het zonnetje gezet met cadeautjes en bloemen. De voorzitter bedankteJopie Offerein voor al haar inzet, als voorzitter, als vice-voorzitter, als lid van het bestuur, maar ook voor het verzorgen van bijeenkomsten om lekkere dingen te maken en voor de wandelclub, het verzorgen van het bakken van knieperties, niets was Jopie te veel. Haar werd dan ook een mooi cadeau aangeboden in de vorm van een bon, voor een nieuw knieperties-ijzer. De wandelclub voerde een mooie wandeling op en verraste haar met   eigengemaakte brieven, ook werden haar bloemen aangeboden. Jopie bedankte iedereen voor al hetgeen zij mocht ontvangen.
Als nieuw bestuurslid is gekozen mevr. Marja Vrielink. Wij hopen dat zij zich gauw thuis zal voelen in dit bestuur.