Bestuur/webmaster

Bestuur

voorzitter: Marja Vrielink
mail: mj.vrielink@gmail.com

secretaris: Reina Meester
mail: vrouwenvannuzuidwolde@gmail.com

penningmeester: Dora Brokken
mail: dt.brokken@home.nl

notulist: Vacature