Vacatures

Vacature Secretariaat medewerkster

ter ondersteuning van het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

_ Algemene secretariële werkzaamheden

_Bijhouden van lijst binnengekomen e-mail

_Correspondentie met plaatselijke afdelingsbesturen

_Aanmaken van specifieke aanmeldingslijsten voor vergaderingen en andere bijeenkomsten

_Jaarlijkse update van informatieboekje

_Jaarlijks verzenden van informatieboekjes en jaarverslagen

_ Incidentele ondersteuning van provinciale commissies

De werkzaamheden kunnen in hoge mate zelfstandig vanuit huis verricht worden. (computer wordt ter beschikking gesteld).

Omvang en vergoeding

Tijdsindeling flexibel door medewerker zelf te bepalen.

Tijdsbeslag variërend over het jaar.

Voor het verrichten van de werkzaamheden is een vrijwilligersvergoeding van toepassing.

Nadere inlichtingen bij Ria Rutgrink (voorzitter)
06-5119 9204

-----------------------------------------------------
Contactvrouw

Wilt u leuke vrouwen ontmoeten en in overleg gaan met het Provinciaal Bestuur, dan is dit uw kans om regio contactvrouw te worden van uw regio.

We bevelen het iedereen aan!

Er wordt nog een contactvrouw gezocht voor regio's 2,5,6.
Wacht niet, maar neem contact op per mail