Training- en Adviesgroep (T.A.G.)

Commissie Training en Adviesgroep (TAG)

De TAG ondersteunt en bevordert de deskundigheid bij afdelingsbesturen, commissies en leden door het geven van en organiseren van trainingen en workshops.

Leden:

Henny Stenneken 0653716048
Hetty Zwets 0621502711
Gré Rink 0630770126

Toegevoegd PB-lid: Ans de Vries