Serviceteam

E vrouwenvannuzuidholland@gmail.com
Het serviceteam fungeert als klankbord voor afdelingsbesturen en leden en biedt kosteloos ondersteuning en begeleiding bij het analyseren van het probleem. Zij proberen de vraagstelling helder te krijgen en doen voorstellen voor verbetering of nieuwe initiatieven.

Afdelingsbesturen (AB's) kunnen bij het PB aankloppen voor een advies bij problemen. Het PB bepaalt, afhankelijk van het probleem of de specifieke deskundigheid van het servicteam zal worden ingezet. Als een afdeling kampt met opvolgng of invulling van bestuurlijke zaken zal nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn voor b.v. een flexibele taakverdeling onder de leden.

Het service-team wordt gevormd door:
Aly Anink 06-53934737 en PB leden.
vrouwenvannuzuidholland@gmail.com

Voor vragen kunt u zich eerst wenden tot het

Secretariaat