Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur van afdeling Zuid-Holland telt vijf bestuursleden.

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Ria Rutgrink
Penningmeester: Truus van Neuren
Bestuurslid: Ans de Vries
Bestuurslid: Janet Edelman
Bestuurslid: Klaasje de Vries


Notuliste: Rosemarie van Baardwijk
Secretarieel medewerker: Charlotte Hordijk

Extra informatie