Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur van afdeling Zuid-Holland telt vijf bestuursleden.

Aspirant voorzitter: Jans Ooms
Secretaris: Marijke Niesing
Penningmeester: Bep Sluis
Aspirant bestuurslid: Ans de Vries
Aspirant bestuurslid: Truus van Neuren

Notuliste: Rosemarie Baardwijk
Secretarieel medewerker: Charlotte Hordijk