Jans Ooms Ridder in de orde van Oranje Nassau

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd:

• Mevrouw J. (Jans) Ooms- de Lange (71) - Lekkerkerk

Mevrouw Ooms is 42 jaar trouw lid van Tennisclub Lekkerkerk (TCL) en actief in diverse commissies en bestuur. Zij was ook een tijdlang voorzitter. Ook voor Vrouwen van Nu (VvN) vervulde ze vele jaren het voorzitterschap. Deze functie bekleedde ze zowel plaatselijk als provinciaal. Ook was zij diverse keren dagvoorzitter van grote landelijke evenementen als de viering van 80 jaar Vrouwen van Nu en de viering van Internationale Vrouwendag. Zij is een stimulerende en verbindende kracht binnen VvN. En staat bekend als verbinder, respectvol en trouw.

Verder zette zij zich in voor Unicef en VluchtelingenWerk in Lekkerkerk en Rotterdam.

Van gemengd koor Inter Nos was ze 12 jaar voorzitter. Verder bracht ze 15 jaar lang maaltijden rond. Mevrouw Ooms stond ook jarenlang stervenden bij in hun laatste uren.