Agrarische Vrouwen

E vrouwenvannuzuidholland@gmail.com
De Commissie Agrarische Vrouwen werkt aan de bewustwording van de positie van de agrarische vrouwen en helpt mee aan het behartigen van haar specifieke belangen.
Zij legt contact tussen producent- en consumentleden.
Eens per jaar organiseert zij een Agrarische Ontmoetingsdag voor alle leden van Zuid-Holland.

Contactpersonen:
Petra de Vos-van den Berg  06 20821623
Yvonne Verhorst 06 18412123

Toegevoegd PB-lid: Truus van Neuren