contributie

De contributie voor 2021 bedraagt € 54,50

Nieuwe leden, die er in de loop van het jaar bijkomen, betalen een evenredig deel van de jaarcontributie tot september. Vanaf september betalen nieuwe leden €5,00 per maand tot het einde van het lopende jaar.

Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van de landelijke vereniging van “Vrouwen van Nu”  en geabonneerd op het magazine van  “Vrouwen van Nu” die vier keer per jaar uitgegeven wordt.

Het contributiegeld wordt als volgt verdeeld:

Afdelingskas                          € 28,35

Provinciale kas                       €   7,85

Landelijke kas                        € 18,30

Wilt u het bedrag van € 54,50  in januari 2021 overmaken op bankrekeningnummer:

NL 35 RABO 0346 7043 91

t.n.v. Vrouwen van Nu te Zevenbergen.

Graag ook uw meisjesnaam erbij vermelden.

Niet-leden betalen een bijdrage van € 5,00 voor deelname aan een afdelingsavond. Van gasten die onze avonden tweemaal bezocht hebben wordt bij de derde keer aangenomen dat zij lid willen worden.

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit dan

vόόr 1 november schriftelijk bij de secretaris.

vrouwenvannu.zevenbergen@gmail.com