contributie

De contributie voor 2019 bedraagt € 52,50

Nieuwe leden, die er in de loop van het jaar bijkomen, betalen een evenredig deel van de jaarcontributie tot september. Vanaf september betalen nieuwe leden € 5,00 p.mnd. tot het einde van het lopend jaar.

 

Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van de landelijke vereniging van “Vrouwen van Nu”  en geabonneerd op het magazine van          “Vrouwen van Nu” die vier x p.jr. uitgegeven wordt.

Het contributiegeld wordt als volgt verdeeld:

Afdelingskas                          € 26,80

Provinciale kas                       €   7,40

Landelijke kas                        € 17,30

Wilt u het bedrag van € 52,50  in januari 2019 overmaken op bankrekeningnummer:

NL35RABO0346704391

t.n.v. Vrouwen van Nu te Zevenbergen.

Graag ook uw meisjesnaam erbij vermelden.

Niet-leden betalen een bijdrage van € 3,00 voor deelname aan een afdelingsavond. Van gasten die onze avonden tweemaal bezocht hebben wordt bij de derde keer aangenomen dat zij lid willen worden.

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit dan

vόόr 1 november schriftelijk bij de secretaris.

vrouwenvannu.zevenbergen@gmail.com