Actieve dames

Actieve dames

Gastvrouwen:

Jannie van Dijk 0168-327283
Ida van der Schans 0168-462982 

Het Bestuur toont graag belangstelling bij jubileum, ziekte of overlijden:
contactpersonen voor Lief en Leed:
Jo van de Lans 0168-324727
Jeannette van der Hoogt 0168-323326

Organisatie museumbezoek:

Ina v.d. Berg (0168-321625)
Gerdien Krips (0168-324418)
Ineke Matser (0168-328247)

Organisatie reisjes:
Nel Gerlach (0168-323088)
Adrie Momm (0168-323142)
Nanny Prein (0168-324115)

Voorwerkster: Mies Krijger (0168-323413

Kascommissie:

Coby Davids en een nog nader te benoemen lid.

Websitedesign:

Rina Kapitein 
 

Eens per jaar wordt voor onze actieve dames, als dank voor hun inzet, een gezellige samenzijn georganiseerd.