Actieve dames

Actieve dames

Gastvrouwen:
Trees Oord 0168-336223
Jannie van Dijk 0168-327283
Lena van Boven 0168-850752
Ida van der Schans 0168-462982 

Het Bestuur toont graag belangstelling bij jubileum, ziekte of overlijden.

Contactpersonen voor Lief en Leed:
Jo van de Lans 0168-324727
Jeannette van der Hoogt 0168-323326

 

Organisatie museumbezoek:
Ina v.d. Berg (0168-321625)
Gerdien Krips (0168-324418)
Ineke Matser (0168-328247)

Organisatie reisjes:
Nel Gerlach (0168-323088)
Adrie Momm (0168-323142)
Nanny Prein (0168-324115)

Voorwerkster:

Mies Krijger (0168-323413

Kascommissie:
Irene Borst ( 0168-329844)
Lida van Leeuwen (0168-326807)
 

Websitedesign:
Rina Kapitein (06-28580561)

Eens per jaar wordt voor onze actieve dames, als dank voor hun inzet, een gezellige samenzijn georganiseerd bij een van de bestuursleden thuis.