Textiele werkvormen

Deze groep werkt in huiskamerverband aan verschillende technieken.

Niet te ingewikkeld en voor iedereen die van handwerken houdt heel gezellig.

Kosten € 15,00 voor het hele jaar. Dit bedrag is bedoeld als dekking voor de kosten die gemaakt worden door de voorwerkster, zoals voor provinciaal of landelijk georganiseerde cursussen etc.

Exclusief kosten voor materialen.

Informatie is te vragen aan de contactpersoon welke vermeld staat bij 'Commissies' onder de knop:
voor leden

JAARVERSLAG 2020:
De handwerkgroep is 3 maal bij elkaar geweest (januari/februari).
We hebben gezellig zitten praten en zijn eigenlijk nu nergens mee bezig.
De groep is ook niet zo groot meer, 5 dames.
Het zou leuk zijn als er wat dames bij komen.