prov. jaar vergadering

 

De provinciale jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 6 mei 2021. De vergadering is per zoom gehouden. 

Het verslag van 2020 werd goedgekeurd.Het financieel verslag goedkeuring volgt nog.

Emelie Smeets heeft afscheid genomen van het PB.

Marjo Zweerus is aangenomen als nieuw bestuurslid.

Verder is door Bets Sturris het onderwerp contributie nog ter sprake gebracht. Daar zijn verschillende meningen over. 

Verder hopen wij dat het mogelijk is de inspiratiedag wel te houden.