70 jaar Wemeldinge

70 jaar Vrouwen van Nu.

Deze maand is het precies 70 jaar geleden, dat de Vrouwen van Nu afdeling Wemeldinge is opgericht. Toen werd de vereniging nog "de bond van Plattelandsvrouwen genoemd. Als vrouwen van Nu afdeling Wemeldinge zijn de dames trots op hun afdeling. Ze hebben het toch maar 70 jaar volgehouden. Het landelijk thema is dit jaar: Vier je successen. Het is een feest waard. Dat gaan wij met de leden ook doen op woensdag 19 februari. Dan komt er met alle leden een heel gezellige feestavon d.