Contibutie 2021

LET OP DAMES: Centrale inning: Bij het nieuwe Vrouwen van Nu magazine van december zit de nieuwe ledenpas en het factuur voor 2021 Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie vóór 25 januari 2021 over te maken op het rekeningnr: IBAN: NL26RABO0129440558 Ten Name van: Vrouwen van Nu Bij betaling alleen vermelden: factuurnummer.

In het decembernummer van Vrouwen van Nu treft u weer de ledenpas voor 2021 aan. Bewaart u deze goed, de pas wordt éénmalig verstrekt.

Via de website www.vrouwenvannu.nl kunt u de voordelen lezen die dit lidmaatschap u biedt.

Opzeggen Lidmaatschap: Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 november. Doet u dit te laat, dan betekent dit dat u nog een jaar contributie verschuldigd bent. Dit is reglementair vastgelegd.

Wist u dat.....

  • gasten welkom zijn ( maximaal 2x )
  • wij aan hen € 3,00 entree vragen
  • wij daarna graag willen dat ze lid worden
  • dit bedrag wordt verrekend als ze lid worden
  • Ideeën van leden altijd welkom zijn 
  • als u klachten heeft wij dit graag horen
  • als u tevreden bent het verder mag vertellen.