Lezen

De leeskring

Onze afdeling heeft slechts één leeskring van 6 dames.

Het uitgekozen boek wordt na 4 tot 6 weken bij één van de dames thuis besproken.

De kring maakt gebruik van het koffertje van de bibliotheek, zodat iedereen gelijktijdig dit boek kan lezen.

Misschien is er onder u iemand, die nog een tweede leeskring zou willen opstarten.

Informeer dan eens bij:

Anja de Vries, Tel.075-6213648