Aktiviteiten

Vanaf januari tot mei en dan vanaf september tot december 2021.      

Negen keer per jaar organiseren wij  een avond ( 3e dinsdag) in het Ruach gebouw Noorderstraat 7 Wormerveer.

Aanvang 20.00 uur. De onderwerpen op deze avonden zijn telkens verschillend.

Door corona zijn ook bij ons de bijeenkomsten stop gezet. Voor de veiligheid van ons allemaal moeten we de onderlinge contacten beperken om het virus zo weinig mogelijk kansen te bieden. We hebben gezocht naar andere mogelijkheden om contact met elkaar te kunnen hebben. Wij hebben een enquete gehouden en  persoonlijk met de leden dit telefonisch besproken: wat zouden wij graag samen willen doen. De dames hebben ook ideeen aangeleverd.Hieruit willen we maandelijks een activiteit oppakken en dit voor hen organiseren, volgens de cororanaregels. Wij hebben een koffierondje gedaan in de horeca, waarop enthousiast werd gereageerd. Als de regels dit weer toelaten denken wij aan wandelen, workshops, lunches b.v. En natuurlijk zullen wij dan ook weer de agenda van de avonden oppakken.                          

  15 september 2020  geen doorgang                   Modeshow van J&R fashion uit                  Kr.nie 

 20 oktober 2020  geen doorgang                Jannes en de Blauwe Reiger met          Hans Wagemaker                                      17 november 2020   geen doorgang            Textielkunst met Nathalie Prins              15 december 2020  geen doorgang                        Kerstviering met Patrick van Hees. Hij schreef de boeken “De Geluksprofessor   en de Geluksoma”          5 januari 2021  geen doorgang           Nieuwjaarsbijeenkomst in het     Ruachgebouw van 10.00 tot 12.00 uur.   19 januari 2021 nog worden ingevuld.  

 16 februari 2021                                   Jaarlijkse afdelingsvergadering (niet   fysiek, maar schriftelijk).

 16 maart 2021 geen dooorgang                    Lezing met Hans Luiten over rangen          en standen in de Zaanstreek                  20 april 2021  geen doorgang                      Een lezing over Natuur en Landschap        in Noord-Holland door boswachter       Johan Stuart                                              18 mei 2021 geen doorgang                        Quiz 

We gaan zeker proberen de lezingen welke niet door hebben kunnen gaan i.v.m. covid-19  te verplaatsen naar een andere datum.