Contributie

Contributie 2021-2022

De contributie is vastgesteld op €30,00

Verdeling is als volgt:

Contributie €54,50
Landelijk af te dragen.      18,30
Provincie af te dragen        7,85
Eigen kas                         28,35
                                        -----------
Totale contributie            €54,50
Korting provincie          -    10,00
Korting eigen kas         -    14,50
                                        -----------
Te betalen contributie     €30,00

Wij hopen, dat jullie allemaal loyaal aan de afdeling willen blijven en het bedrag van €30,00 vóór 1 november a.s. op het bankrekeningnummer NL 35 RABO 0333 5506 09 t.n.v. Vrouwen van Nu willen overmaken.

Bij betaling graag je naam en wijknummer vermelden.

Opmerking:

Op 1 november moeten wij het aantal leden opgeven i.v.m. de landelijke en provinciale afdrachten. Wanneer je bedankt als lid moet je dit vóór 25 oktober 2021 schriftelijk doorgeven aan Hitty vanTuinen-Hornstra.

Kascommissie:
De dames: 

Stichting Kuperusfonds
Het Kuperusfonds is gesticht om de leden die minstens twee jaar lid zijn van de vereniging en die door omstandigheden financieel in een moeilijke positie verkeren een tegemoetkoming te geven in de contributie. De bijdrage moet ieder jaar worden aangevraagd bij het bestuur. Geheimhouding is verzekerd.

Deelname aan activiteiten van Vrouwen van Nu is altijd op EIGEN RISICO.