Contactvrouwen

Wijkindeling contactvrouwen 

Wijk 1 en 2       Contactvrouw     Ytsje Kok         

Wijk 3 en 4               "                Ypie Zwerver          

Wijk 5                       “                Minke Rijpma         

Wijk 6                       “                Hinke Huitema        

Wijk 7                       “                Griet Stellingwerff   

Wijk 8                       “                Corrie Kok              

Wijk 9                       “                Sjoukje Volbeda

Wijk 10                     “                Afke Faber             

De contactvrouwen ondersteunen het bestuur, bezorgen de uitnodigingen, bezoeken nieuwe leden, verzorgen attenties bij ziekte, jubilea e.d.

Kortom ze zijn onmisbaar!!

P.S. Wanneer je op de hoogte bent van ziekte, jubilea, e.d. van één van onze leden, wil je dit dan doorgeven aan de contactvrouw van jouw wijk of aan één van de bestuursleden.