afd Workum

Welkom bij de Vrouwen van Nu, afdeling Warkum/Workum

Op 24 februari 1932 is de afdeling Workum en omstreken van de Bond van Oud-leerlingen van het Landbouwhuishoudonderwijs in Friesland opgericht. Van de 30 genodigde vrouwen zijn er meteen 22 lid geworden. Zij kwamen uit Workum, Koudum, Oudega H.O.N., Warns, Molkwerum, Stavoren, Ferwoude, Nijhuizum, it Heidenschap en de Wiske. Het vereiste enige moed om als vrouw lid te worden van deze organisatie, want opkomen voor de belangen van de vrouw werd met argwaan bekeken. De afdeling heeft nu ongeveer 90 leden en jaarlijks melden zich nieuwe leden aan.

Onze afdeling heeft een uitgebreide website en een eigen huisstijl voor al haar teksten. Niet voor niets noem ik eerst de website, want de digitale informatie-verstrekking loopt voorop. Dit zie je terug op onze website die goed wordt bijgehouden: dit is de plaats waar je het eerst de nieuwtjes vindt. En ben je het programmaboekje even kwijt, kijk dan op www.vrouwenvannu.nl/workum

Achter de schermen speelt onze ledenadministratie een belangrijke rol in het vereenvoudigen van het digitale contact met elkaar. Zo kun je nu rechtstreeks de landelijke en de provinciale nieuwsbrieven ontvangen en ook de uitnodigingen van onze afdeling worden verzonden vanuit de ledenadministratie. Wie geen e-mail heeft, krijgt de post persoonlijk thuis bezorgd. Enerzijds gaan we met onze tijd mee, anderzijds willen we geen leden ‘buitensluiten’. Voorop staat, dat we verbonden blijven met elkaar!

Privacy: De leden hebben hun persoonlijke gegevens, naam adres telefoonnummer enemailadres ter beschikking gesteld aan onze vereniging ten behoeven van het gebruik binnen de vereniging. Deze gegevens mogen dus alleen binnen dit kader gebruikt worden.Ze mogen niet aan derden beschikbaar gesteld worden zonder toestemming van de betrokkenen.In verband hiermee verspreiden wij ook geenledenlijst meer in het programmaboekje.Ook portretfoto's waar men herkenbaar op staat mogen niet gebruikt worden.
Heb je bij voorbaat bezwaar tegen het plaatsen van een foto die genomen is op een van onze bijeenkomsten laat het dan aan de voorzitter weten,

Samen kunnen we meer dan alleen, samen staan we sterk en vooral: samen is leuker!

Samen met onze leden hebben we een gevarieerd programma voor het komende seizoen samengesteld. Via de koffiebijeenkomsten per wijk hebben diverse leden ideeen aangedragen en het bestuur heeft een mix aangebracht van zaken waarbij we maatschappelijk betrokken zijn, die ons verontrusten, waar we van leren, gezelligheid, samen vieren, samen doen en samen lachen.
De activiteiten vinden steeds plaats op een andere dag van de week. of in de middag of in de avond, zodat er altijd een mouw aan te passen valt om naast wer, het gezin, het vrijwilligerswerk, sport of i.d. dan ook MEE TE DOEN.

Wilt u reageren? Stuur een e-mail naar vrouwenvannuwarkum@gmail.com