Feest- en ziekencommissie

De contactleden geven aandacht aan leden bij bijzondere gebeurtenissen en bij ziekte.