Rubberen sieraden

13 november 2017

Rubberen sieraden maken o.l.v. Lieke Meester

Plaats: 't Arkje, Arumerweg  Witmarsum

Tijd:     14:00 uur

(De workshop was meer dan de moeite waard.

 Zie de PowerPoint: Voor leden)

 

29 januari 2018

Vogelhuisjes maken o.l.v. Marijke Hoogstra

Plaats: 't Arkje, Arumerweg  Witmarsum

Tijd:     14:00 uur

 

27 maart 2018

Bloemschikken o.l.v. Doetie Bruinsma

Plaats: 'De Gekroonde Roskam', Kaatsplein   Witmarsum

Tijd:      14:00 uur