Hobby's

 

Op de laatste bijeenkomst van de contactvrouwen

(2015 – 2016) kwam het verzoek om op de komende afdelingsavonden een tafel te reserveren voor creative uitingen van leden.

 

Niet om deze te koop aan te bieden maar om te laten zien welke hobby’s er door onze leden worden beoefend.

 

Het mocht van alles zijn als het maar door jezelf was gemaakt of verzonnen.

 

De gedachte erachter was dat wij elkaar op deze manier anders leren kennen.

 

Extra informatie