De woonomgeving van de leden

De meeste leden van onze afdeling wonen in Witmarsum en de omliggende dorpen: Arum, Kimswerd, Zurich, Wons en Pingjum. Maar ook Herbaijum en de stad Harlingen zijn vertegenwoordigd.