Bijzondere tuinen...

Sinds april 2017 is er weer een tuinclub.

 

Het is de bedoeling dat de tuinclub vooral in de zomer actief is. 

Er worden o.a. bijzondere tuinen bezocht

en soms een tuinfair.

Info:

Janke Zijlstra - Nicolai 

tel: 0517 531831

Annie Bergsma - Grijpma

tel: 0517 531398